Alla våra nordiska gränsregioner har potential att skapa större dynamik i näringslivet, ekonomisk tillväxt och nya jobb. Utbytet i gränsregionen mellan Göteborg/Karlstad och Oslo växer just nu snabbt och målet är att stimulera utvecklingen ännu mer. För att underlätta för affärer och pendlig över gränsen jobbar projektet Gränshinder för näringslivet med att identifiera och lösa gränshinder. Det kan exempelvis vara olika regelverk som behöver samordnas eller tolkas på ett likartat sätt. Andra hinder kan lösas genom att utveckla och göra information mer tillgänglig för pendlare och företagare.

Gränsen ska bara vara en möjlighet!

Gränshinder för näringslivet

"Gränshinder för näringslivet" är ett treårigt EU-projekt som jobbar för att minimera gränshinder mellan Sverige och Norge för att underlätta för affärer och pendling över gränsen.
Läs mer

Undersökning affärer mellan Sverige och Norge

Tillsammans med näringslivsorganisationen Företagarna genomförde gränshinderprojektet en undersökning i Västra Götaland och Värmland med fokus på affärer mellan Sverige och Norge. Motsvarande undersökning genomfördes tillsammans med Bedriftsforbundet i Norge.
Läs mer

 

 

Gränshinder passagerarfartyg

Förstudien för mindre passagerarfartyg har visat att företagandet i våra nya marina nationalparker hindras av en internationell reglering i regional miljö. Ett gränshinder visade sig vara fem.
Läs mer


GRÄNSHINDER FÖR NÄRINGSLIVET     SE-451 18 UDDEVALLA, SVERIGE     ANNIKA.DAISLEY@SVINESUNDSKOMMITTEN.COM     MOBIL +46 733 35 85 12