Gränshinderdatabasen

Ett av projektets viktigaste uppdrag har varit att genomföra kartläggning av vad som näringsliv/organisationer/enskilda upplever som hinder för att göra affärer, samarbeta eller arbeta över gränsen. Projektet har samlat in över 100 stycken gränshinder. De hinder som har samlats in har sedan systematiserats, tydliggjorts/analyserats och prioriterats. Projektet har registrerat hinder som beror på lagstiftning, tolkning, informationsbrist eller krångligheter.

Projektet har märkt att även om företag och organisationer upplever reella problem, så är det svårt för dem att specifikt beskriva varför det är ett problem. Det vill säga: Vad är problemet? I de fall vi har saknat en problembeskrivning har vi inte publicerat hindret.

I de fall där projektet har kunnat få en helhetlig inrapporterad problembild har projektet i en del fall gått vidare och undersökt hindren djupare. Detta görs för att få en grundlig förståelse av vad hindret egentligen består av. För att lösa gränshinder krävs nämligen att följande frågor är besvarade: Vad är problemet? Är det ett/flera hinder? Vem hindras? Vem kan lösa det? osv. de förstudier som projektet har genomfört finns att hämta under ”Rapporter”. 

Projektet har under sin verkanstid bidragit till att gränshinder har lösts eller delvis lösts.


GRÄNSHINDER FÖR NÄRINGSLIVET     SE-451 18 UDDEVALLA, SVERIGE     ANNIKA.DAISLEY@SVINESUNDSKOMMITTEN.COM     MOBIL +46 733 35 85 12