Regional gränshinderdatabas

Projektet Gränshinder för näringslivet (2011–2014) identifierades närmar hundra gränshinder. Av dessa var 63 regionala företagshinder som är publicerade i en regional gränshinderdatabas, kopplad till projektet. Ytterligare 18 gränshinder för privatpersoner och fem övriga hinder, några med offentlig koppling, identifierades och publicerades i denna regionala gränshinderdatabas.

 

Företagens gränshinder

Korta problembeskrivningar av gränshinder som hindrar eller försvårar affärer mellan Norge och Sverige.

Läs mer om företagens gränshinder

 

Privatpersoners gränshinder

Korta problembeskrivningar av gränshinder som försvårar för arbetstagare att arbeta på andra sidan gränsen (Norge-Sverige).

Läs mer om privatpersoners gränshinder

 

Övriga gränshinder

Korta problembeskrivningar av övriga gränshinder som hindrar eller försvårar utbyte mellan Norge och Sverige.

Läs mer om övriga gränshinder


GRÄNSHINDER FÖR NÄRINGSLIVET     SE-451 18 UDDEVALLA, SVERIGE     ANNIKA.DAISLEY@SVINESUNDSKOMMITTEN.COM     MOBIL +46 733 35 85 12