TV-kanaler från grannlandet försvann

Befolkningen i gränsregionerna har under decennier vant sig vid att titta på grannlandets TV-kanaler, vilket har förstärkt samhörigheten och förståelsen för varandra. När digital-TV infördes upphörde denna möjlighet, bland annat på grund av upphovsrättsliga frågor.

Läs mer

Pendlingsproblem Värmland-Oslo

Värmlandstrafik har som uppdrag att utveckla Värmland, genom bland annat bättre kommunikationer. Närmaste storstad är Oslo. Norge satsar stora pengar på järnväg och väg inom Norge, medan inknytningarna mot Värmland och Västra Götalandsregionen prioriteras lågt.

2012 avslutades ett femårigt flerpartsamarbete rörande trafik mellan de nordiska länderna. Inför 2013 stoppades möjligheterna att köra Värmlandstrafikens tåg hela vägen in till Oslo. Idag får resenären byta i Kongsvinger för att komma vidare. Samarbetet har minimerats. Resenärer drabbas både tids- och kostnadsmässigt, samtidigt som arbetsgivare kan missa hög kompetens på grund av försvårad pendlingstrafik. NSB får inte medverka till biljettsamverkan som ger resenärer ett rimligt pris.

Läs mer

Saknas positioneringskartor för utryckningsfordon

Sverige och Norge saknar ett gemensamt system för positioneringskartor och administrativa tjänster inom blåljustransporter. Ett blåljusavtal finns, vilket ger länderna rätt att byta kartor, tio mil in i landet, men avtalet behöver kompletteras.
I Norge krävs en specialutbildning för att köra blåljustransporter, liknande utbildning saknas i Sverige. Om en olycka sker i Norge med svensk ambulanstransport är ansvarsfördelningen väldigt otydlig.

Läs mer

Mobilnätet är starkt i Norge och fungerar inte i gränstrakten i Sverige

Mobilnätet fungerar inte fullt ut i gränstrakten, ca 5-10 km från gränsen i Svinesund. Detta kan få konsekvenser vid ex nödsamtal. En man i nöd som ringde 112 från Koster hamnade hos Polisen i Norge (112). De kopplade vidare till Räddningstjänsten i Norge (113) som skickar en helikopter från Rygge för att hämta mannen.

Läs mer

Veterinärintyg

Hundägare som åker från Sverige till Norge måste ha med veterinärintyg på att hunden är avmaskad 24-120 timmar innan gränspassagen. Tidigare kunde du själv avmaska din hund och intyga det på en speciell blankett men från och med 2013-05-01 måste du ta den till en veterinär som avmaskar och intygar detta med en stämpel i hundens sällskapsdjurspass.

Läs mer

GRÄNSHINDER FÖR NÄRINGSLIVET     SE-451 18 UDDEVALLA, SVERIGE     ANNIKA.DAISLEY@SVINESUNDSKOMMITTEN.COM     MOBIL +46 733 35 85 12