Projektledare – Gränshinder för näringslivet


Annika Daisley

+46 (0)522-44 08 43

annika.daisley@fyrbodal.se

Projektmedarbetare – Gränshinder för näringslivet


Stina Gottlieb

+46 (0)522 44 08 65

stina.gottlieb@fyrbodal.se

Projektmedarbetare - Gränshinder för näringslivet


Anna Ellmarker

+46 (0)522-44 08 70

anna.ellmarker@fyrbodal.se


GRÄNSHINDER FÖR NÄRINGSLIVET     SE-451 18 UDDEVALLA, SVERIGE     ANNIKA.DAISLEY@SVINESUNDSKOMMITTEN.COM     MOBIL +46 733 35 85 12