Länkar

Projekt Gränshinder för näringslivet har ett brett samarbete i regionen och i Norden. Här hittar du länkar till samarbetspartners, gränsregioner, myndigheter, informationstjänster med flera.


Samarbetspartners

Dalslands kommunalförbund

Fylkesmannen i Østfold

Gränshinderforum

Interreg Sverige-Norge

Länsstyrelsen i Värmland

Länsstyrelsen i Västra Götaland

Nordic Innovation

Nordiska ministerrådet

Nordregio

Region Skåne

West Sweden


Utbildning/forskning

Dalslands fölkhögskola

Grebbestad folkhögskola

Högskolan i Väst

Högskolen i Østfold

Innovatum Teknikpark

Kristineberg och Tjärnö

Naturbruksgymnasiet i Dingle

Naturbruksgymnasiet i Nuntorp


Myndigheter

Arbetsförmedlingen

Försäkringskassan

NAV

Skatteetaten

Skatteverket

Tollvesenet

Tullverket


Näringsliv/arbetsmarknad

Almi Väst

Altinn

Arbetstilsynet 

Bedriftsforbundet 

Bolagsverket 

Brønnøysundregistret 

Ecus AB

Fellesforbundet 

Firma.no 

Företagarna 

Jobbfeber

KGH Customs Services

KGH Redovisning

LO i Norge

NHO Østfold

Norsk-Svenks Handelskammare

Svenskt Näringsliv

Søkemotor for jobb

Tillväxtverket

Tollkonsult AS

Västsvenska Handelskammaren


Turism/kommunikationer 

Busstorget

NSB

SJ

Visit Norge

Visit Oslofjord

Västsvenska Turistrådet

Västtrafik


Medier

Bohusläningen

Dagens Industri

Dagens Næringsliv

Dalslänningen

Fredriksstad Blad

Halden Arbeiderblad

Moss Avis

Nedre Glomma Avis

NRK

Nya Wermlands tidningen

Radio Prime

Radio Väst

Radio Øst

Sarpsborgs Arbeiderblad

Strömstadstidningen

Ttela

TVØstfold


Övrigt

StatNord

Gränshinderdatabas

Information Västra Götaland

Om Østfold

Regionfakta Västra GötalandGRÄNSHINDER FÖR NÄRINGSLIVET     SE-451 18 UDDEVALLA, SVERIGE     ANNIKA.DAISLEY@SVINESUNDSKOMMITTEN.COM     MOBIL +46 733 35 85 12