Arbetsgrupp

Gränskommittén bildade 2010 en interregional arbetsgrupp för kartläggning, uppföljning och lösning av gränshinder för näringslivet och invånarna i Østfold/Fyrbodal. Arbetsgruppen driver nu projektet "Gränshinder för näringslivet" framåt, genom att vara bollplank och idéforum samt skapa nya kontakter.

Medlemmar i gruppen är representanter från Gränskommittén, Østfold fylkeskommune, Grensetjänsten -Morokulien, Nordic Innovation, Aremark, Halden, Hvaler, Strömstad, Tanum och Dals-Eds kommun,  ARKO, Tollregion Øst, Tullverket, Företagarna Västra Götaland, Bedriftsforbundet - avd. Østfold, KGH Customs AB, Tollkonsult AS och Ecus AB.


GRÄNSHINDER FÖR NÄRINGSLIVET     SE-451 18 UDDEVALLA, SVERIGE     ANNIKA.DAISLEY@SVINESUNDSKOMMITTEN.COM     MOBIL +46 733 35 85 12