Mötestider 2012-2014

Styrgrupp

2012

13 juni

21 augusti

 

2013

22 februari

27 augusti

 

2014

28 februari

15 maj (slutkonferens)

 18 juni

 

Arbetsgrupp

2012

27 mars

5 september

28 november

2013

20 mars

4 september

28 november

2014

5 mars (inställt)

15 maj (slutkonferens)

 

 

Projektgrupp träffar ordförandena och sekreterare

2012

7 maj

29 september

 

 

2013

 

 

 

28 januari

12 juni

18 november

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


GRÄNSHINDER FÖR NÄRINGSLIVET     SE-451 18 UDDEVALLA, SVERIGE     ANNIKA.DAISLEY@SVINESUNDSKOMMITTEN.COM     MOBIL +46 733 35 85 12