Styrgruppen

Projektet "Gränshinder för näringslivet" leds av en styrgrupp med representanter från Gränskommittén, Østfold fylkeskommune, Västra Götalandsregionen, Fyrbodals kommunalförbund, Öresundskomiteen, ARKO och Grensetjänsten - Morokulien.

Styrgruppens roll är att:

  • Styra och leda arbetet efter syfte och mål
  • Ansvara för budgeten och redovisningar till Interreg och Nordic Innovation
  • Vara bollplank och ambassadörer för projektet
  • Prioritera frågor som ska lyftas till Grenserådet för vidare åtgärd
  • Förankra förslag på drift och finansiering av verksamheten efter projekttidens slut.

GRÄNSHINDER FÖR NÄRINGSLIVET     SE-451 18 UDDEVALLA, SVERIGE     ANNIKA.DAISLEY@SVINESUNDSKOMMITTEN.COM     MOBIL +46 733 35 85 12