Temagrupper

Under våren/sommaren 2012 bildades fyra temagrupper, vars huvuduppdrag (tre av fyra) är att genomföra en inventering av gränshinder inom sina områden. Gränshindren kommer sedan att systematiseras och värderas, det vill säga vilka hinder är viktigast att lösa för att skapa jobb och utveckling inom näringslivet. Temagrupperna kommer även att kartlägga bransch- och rådgivningsföretag som kan hjälpa till att informera och utbilda kring gränshinder.

Projektledningens och temagruppernas arbete syftar till att nå nedanstående projektmål och delmål:
  

Projektmål

Projektet "Gränshinder för näringslivet" har två projektmål:

  • Kartlägga och beskriva 30 gränshinder mellan Sverige och Norge. 
  • Radera/lösa 3 gränshinder.

 

Delmål

Dessutom ska projektet nå följande delmål:

  • Kartlägga vilka aktörer som arbetar med rådgivning kring gränshinder.
  • Genomföra utbildningar/ seminarier.
  • Förstärka samarbetet inom Grensetjänsten - Svinesund/Morokulien.
  • Utreda möjligheten att etablera en informationstjänst, Grensetjänsten Svinesund/Morokulien.
  • Stärka samarbetet med Öresundskomiteen, Gränshinderforum och Nordiska ministerrådet.
  • Stärka institutionella samarbeten.
  • Grenseråd för programgeografin.

 


GRÄNSHINDER FÖR NÄRINGSLIVET     SE-451 18 UDDEVALLA, SVERIGE     ANNIKA.DAISLEY@SVINESUNDSKOMMITTEN.COM     MOBIL +46 733 35 85 12