Undersökning om affärer mellan Sverige och Norge 

Tillsammans med näringslivsorganisationen Företagarna genomförde projektet en undersökning i Västra Götaland och Värmland med fokus på affärer mellan Sverige och Norge. Motsvarande undersökningen genomfördes i Norge tillsammans med Bedriftsforbundet.

Enkätsvaren ska hjälpa projektet att identifiera de största hindren som företagen upplever mellan Sverige och Norge. Av de företag som svarade upplevdes tull och moms som det största hindret följt av olikheter i regler & standarder samt informationsbrist. Resultaten visade att företagen i Västra Götaland, Värmland och Norge hade samma upplevelse av de största utmaningarna vid affärer över gränsen.   

Läs undersökningen i sin helhet


GRÄNSHINDER FÖR NÄRINGSLIVET     SE-451 18 UDDEVALLA, SVERIGE     ANNIKA.DAISLEY@SVINESUNDSKOMMITTEN.COM     MOBIL +46 733 35 85 12