Arbetspendling

Den totala arbetspendlingen över den svensk-norska gränsen omfattade 2009 drygt 50 000 personer när både heltids- och deltidspendlare räknants in. Antalet svenskboende med heltidsjobb i Norge ökade med knappt 2 000 till 28 000 personer, vilket är en ökning med sju procent mellan 2008 och 2009. Gränspendlingen från Norge till Sverige minskade den 2009 från närmare 2 000 till drygt 1 500 personer. Halden kommune står för den enskilt största arbetspendlingen till Sverige. Den svenska pendlingen domineras av män, medan pendlingen från Norge till Sverige är jämnare fördelad mellan könen.

Arbetspendling - Västra Götaland

Av den samlade arbetspendlingen som sker över den svensk-norska gränsen pendlade drygt 7 000 från Västra Götaland till Norge, lägger man till de som har en del av sin inkomst från arbete i Norge fördubblas antal pendlare. För några gränskommuner - exempelvis Strömstad, där man alltid haft nära kontakter med grannlandet, innebär gränspendlingen till Norge ett årligt sysselsättningstillskott med 15 procent. När inkomsterna från Norge räknas in är kommuninvånarnas totala lönesumma omkring 30-35 procent högre än om enbart löneinkomsterna i hemlandet räknas.

Mer information


GRÄNSHINDER FÖR NÄRINGSLIVET     SE-451 18 UDDEVALLA, SVERIGE     ANNIKA.DAISLEY@SVINESUNDSKOMMITTEN.COM     MOBIL +46 733 35 85 12