Gränshandel och turism

Gränshandel

Gränshandeln har en mycket stor inverkan på vår region.

Under 2011 handlade de norska, finska och danska turisterna i Sverige för totalt 38 miljarder kronor i detaljhandeln. 20 miljarder kommer från dagligvaruhandeln och 18 miljarder från sällanköpsvaruhandeln. Totalt motsvarar det 7 procent av omsättningen i den svenska detaljhandeln och 16 000 årsanställningar. De norska turisterna stod för den största delen av gränshandeln, med närmare 25 miljarder. I Västra Götalandsregionen handlade norrmännen för 10,9 miljarder varav 8,8 miljarder i Strömstad.

Ladda hem rapporten Nordisk gränshandel och turism 2011.

 

Turism

Västra Götaland är en av Skandinaviens största turistregioner. Under 2012  redovisades totalt 5,4 miljoner gästnätter på hotell, stugbyar och vandrarhem (HSV)  och 2,7 gästnätter på camping. Fyrbodal stod för ca 17 % av alla gästnätter på  HSV och för nästan 60% av gästnätterna på camping. Norge är vår största utländska marknad med totalt en miljon gästnätter på hotell, stugbyar, vandrarhem och camping (2012).

Här kan du hämta detaljerad inkvarteringsstatistik för Västra Götaland och Fyrbodal. Från 2013 finns statistiken även för Bohusläns kommuner 

http://www.vastsverige.com/sv/vastsvenska-turistradet/Fakta--Statistik/Artiklar/Gastnattsstatistik1/


GRÄNSHINDER FÖR NÄRINGSLIVET     SE-451 18 UDDEVALLA, SVERIGE     ANNIKA.DAISLEY@SVINESUNDSKOMMITTEN.COM     MOBIL +46 733 35 85 12