Länkar

Nedan finner du kort information samt länkar där du kan hitta statistik både lokalt, regionalt och gränsregionalt.

KUSK - kunskap, utveckling, statistik, kommunikation

KUSK är ett projekt inom området statistik. Syftet med projektet är att bidra till ett kreativt och kompetent arbete med vision och strategi för tillväxt i regionen. Detta sker genom att ta fram och visualisera fakta och statistik, utveckla egen analys- och planeringskompetens samt utveckla kunskapen om förutsättningar för tillväxt i gränsregionen. Den statistik som kommer att tas fram i projektet är en komplettering till den nordiska gränsregionala statistikdatabasen, StatNord. Den är baserad på gränsregionens egna  unika förutsättningar samt olika aktörers behov av fakta. Prioriteringen mellan ämnesområden och inriktning är beroende av behov och statistikbyråernas möjligheter att harmonisera statistiken inom olika områden.          

Projektet drivs av Västra Götalandsregionen och Østfold fylkeskommune och sträcker sig fram till sommaren 2014

KUSK projektets webbplats
Interaktiva statistikkartor  

Grensestatistikk Østfold analyse

Her finner du linker og data fra Grensestatistikk prosjektene og mange linker til statistikk kilder som angår grensestatistikk. 
Østfold analyse, Grensestatistikk

Västra Götalands Gränsstatistik databas

Här hittar du statistik mellan Sverige och Norge
Grenstatistikk databasen


GRÄNSHINDER FÖR NÄRINGSLIVET     SE-451 18 UDDEVALLA, SVERIGE     ANNIKA.DAISLEY@SVINESUNDSKOMMITTEN.COM     MOBIL +46 733 35 85 12