Norska företagsetableringar ökar

Sverige och Norge har en lång tradition av samverkan. Inom näringslivet avspeglar det sig på flera sätt. Norge är på andra plats efter Tyskland när det gäller Sveriges handelspartners. Arbetspendlingen mellan länderna är den största i Norden. Särskilt stor betydelse har utbytet med Norge för gränsregioner som Västra Götaland, I en rapport "Fakta & Analys 2012:8" har det norska företagandet i Sverige och i Västra Götaland undersökts.

Ladda hem rapporten Norska företag i Sverige och Västra Götaland.
GRÄNSHINDER FÖR NÄRINGSLIVET     SE-451 18 UDDEVALLA, SVERIGE     ANNIKA.DAISLEY@SVINESUNDSKOMMITTEN.COM     MOBIL +46 733 35 85 12